Valoraciones realizadas a partir de los indicadores de riqueza competencial elaborados por el ICE de la Universitat de Lleida.

INTERDISCIPLINARIAS

♥♥♥♥ On l’infern es gela

Xarxa de CB. Departament d´Educació de Catalunya. Se trabaja la CCLA.

Valoración realizada por Gemma Domingo Mora.

CIENCIAS

♥♥♥♥ BACH+ESO ¿Cómo vaciar un depósito de agua? (Matemáticas)

Valoración realizada por Beatriz Millán

♥♥♥♥ 3ª ESO. I love atom (Física)

Valoración realizada por Beatriz Millán

♥♥♥♥ 3º ESO. La energía eléctrica agota nuestro Planeta

Consejería de educación de Castilla La Mancha. Se trabaja comprensión lectora, escritura, matemáticas, TIC y educación en valores. Interdisciplinaria. Valoración realizada por Gemma Domingo Mora.

♥♥♥ 3º/ 4º ESO. Per què ens donen energia els aliments?

Equip Tècnic de Pràctica Reflexiva. ICE-UAB. Valoración realizada por Gemma Domingo Mora.

HUMANIDADES

♥♥♥♥ CFGS Integració social. Intervenció en famílies. Estudi de cas-WQ

Beatriz Millán

Seqüència didàctica
Recursos per treballar la SD dels projectes interdisciplinaris
1ª setmana de classe
Dinàmiques, Clima i organització d´aula.
Aprenentatge cooperatiu
Com formar els equips?Tècniques