Aquesta pàgina és un índex de les entrades del bloc sobre recursos d´anglès.

Per Cercar informació en anglès sobre CONTINGUTS
d´altres matèries
Fitxes per imprimir
Llibres infantils en anglès recomanats

Dinàmiques per la competència oral
Recursos Anglès a Pinterest seleccionats per mestres

Recursos Anglès a Pinterest seleccionats per mestres dels països catalans

Apps i Eines TIC per anglès
Unitats Didàctiques amb activitats online
Jocs i dinàmiques per treballar VOCABULARI
Webquestes
VídeoXats i VídeoConferències

Més recursos aquí

Seqüència didàctica
Recursos per treballar la SD dels projectes interdisciplinaris
1ª setmana de classe
Dinàmiques, Clima i organització d´aula.
Aprenentatge cooperatiu
Com formar els equips?Tècniques