Què vol dir integrar les famílies a l´escola?

Integrar les famílies NO vol dir:

  1. Tenir-les, però enfora.
  2. Demanar-lis que siguin voluntaris per fer les disfresses dels Festivals o que venguin a totes les formacions i reunions que convoquem.
  3. Crear un nou pla,

Integrar les famílies vol dir dedicar temps a escoltar-nos mútuament. VOL DIR:

  1. Comptar amb elles per dissenyar un projecte educatiu compartit. Veure Com Cultivar la Implicació dels pares i mares (Edutopia. anglès i castellà). Com a exemple, l’ experiència del Col·legi Públic d´Aguiño (Galícia): els mestres creen situacions de joc compartit famílies-nens,i també d´aprenentatge compartit a través de l´accés a les TIC;
  2. Que els pares i mares són els primers i més importants mestres. Necessitem la seva ajuda per ajudar els nens. Saben què poden aportar a l´escola o bé reben missatges confusos sobre allò que esperem d´ells? Veure vídeo PADRES EXPERTOS (COL·LEGI MONTSERRAT). Grups interactius a l´ESO.
  3. Escoltar-los i construir a partir d´allò que funciona. Crear espais per escoltar què necessiten les famílies i quines barreres es troben. On les famílies puguin explicar als mestres les qualitats, debilitats, fortaleses, interessos dels seus fills. Idees i recursos per a millorar la comunicació amb les famílies (Edutopia)
  4. Que les famílies coneguin els esforços que fem els mestres per ajudar i donar un suport individual als alumnes. On es pugui compartir el procés d´avaluació. Veure póster de l´IES Ramón Berenguer d´Amposta.
  5. Fent que l´escola sigui un lloc d´aprenentatge permanent per als pares i mares.Veure apartat sobre tertúlies familiars.
  6. Fer una avaluació pensant en les famílies. Experiència Institut Bernat Metge. Xarxa CB.
  7. Esdevenir una Comunitat d´aprenentatge. Compartir un somni i comptar amb la participació dels pares dins les aules o des de casa (mares que fan grups de repàs) o des del lloc de treball (visites, ajudes informàtica), famílies que segueixen el bloc d´aula. Experiències de centres on els pares i els mestres han esdevingut una comunitat. Veure aquí el vídeo de l’Escola Mare de Déu de Montserrat de Terrassa.

Escola Pia de Granollers. Alumnes d´ESO agermanats amb alumnes d´infantil

Per què és important la participació dels pares? (Edutopia)

Seqüència didàctica
Recursos per treballar la SD dels projectes interdisciplinaris
1ª setmana de classe
Dinàmiques, Clima i organització d´aula.
Aprenentatge cooperatiu
Com formar els equips?Tècniques