En aquest apartat s´hi recullen materials per a treballar la superestructura de diferents tipologies textuals, com:
 • Organitzadors gràfics
 • Eines d´avaluació
 • Preguntes lligades als models científics.

Font imatge: Kristin M. Jordan

Front als programes específics per ensenyar a pensar que s’apliquen apart dels continguts curriculars (Lipman, 1969, Feuerstein 1980, E. de Bono 1983), o els que es centren només en la metodologia/tècniques (diàleg socràtic, organitzadors gràfics….), la proposta dels programes d’infusió de pensament dins els continguts curriculars (Swartz y Perkins 1992, Swartz y Parks 1994), combina els dos enfocaments anteriors.

Font: Del Pozo, (2009): M., Aprendizaje inteligente.

Utilitats dels organitzadors gràfics

Objectius dels organitzadors gràfics:

 1. Fer visible el pensament dels alumnes
 2. Aconseguir que siguin autònoms, independents
 3. Donar-lis estructures mentals que facilitin l´organització dels esquemes mentals.

Però els organitzadors gràfics són útils també per als mestres. Permeten clarificar on volem arribar, què volem ensenyar, tant des del moment en que pensam el títol (l´objectiu), com si hi volem posar paraules clau (nou vocabulari), com quin tipus de gràfic elegim (en funció de si és un procés, una explicació causal, etc….)

Tipus d´organitzadors gràfics

Teranyines, mapes mentals i mapes conceptuals.


 

Taules i Diagrames de Venn

Captura de pantalla 2013-01-25 a las 12.15.38

Diagrames de flux

Diagrames de causa-efecte

Línies del temps

 

Rutines de pensament

 

Habilitats de pensament i tipologies textuals

Taxonomia de Bloom

Estratègies i habilitats de pensament (Thinking Skills) comuns a totes les fases:

 • Connectar amb els esquemes previs
 • Qüestionar

Habilitats cognitivolingüístiques

(J. Jorba, 1998)

Recordar

Accedir i obtenir (PISA, 2009)

1. Connectar amb els esquemes previs

Comprendre

Descripció

Definició

Instrucció

Aplicar

Classificar

 • Emprar allò après en altres situacions.

Analitzar

Integrar i interpretar

4. Analitzar

 • Relacionar causes i conseq.
 • Comparar i contrastar
 • Mitjans-finalitat, Problema-solució

Explicació o Justificació

 

Avaluar

Reflexionar i valorar

 • Sintetitzar
 • Argumentar

Argumentació

Crear

PlanificarProduirRevisar i editar

Exemples

SECFitxa amb Diagrama de VennRutines de pensament i dinàmiquesGràfic de les carpetes de l’ordinadorOrganigrama jeràrquicSeqüència històrica Diagrames causa-efecte (Diagrama de Ishikawa)
Teranyina1Teranyina 2

Teranyina 3

Teranyina amb dos caps

 

Fitxes per estructurar (Col·legi Montserrat)La porta

Fitxa del Col·legi MontserratSeqüència narrativa 1 Seqüència narrativa 2

Seqüència narrativa 3

Les parts d´un projecte

Línia de fets 1

Línia de fets 2Diagrama d´arbre Problemes i solucions

Fitxa per distingir fets d´opinions

Per ampliar informació

Sobre organitzadors gràfics:

Recursos TIC útils per analitzar:

Font: El Centaure

Recursos TIC útils

Font: Fisher, Michael, http://allmywikis.wikispaces.com/Digital+Visual+Blooms,
enllaç aportat per Ernest Prats.

 

 

Seqüència didàctica
Recursos per treballar la SD dels projectes interdisciplinaris
1ª setmana de classe
Dinàmiques, Clima i organització d´aula.
Aprenentatge cooperatiu
Com formar els equips?Tècniques