CCLAV Expressió escrita Escriure

Gràfic 1. La seqüència didàctica d´un Projecte. La part 3 es correspon amb el procés d´escriptura.

La seqüència per aprendre a escriure pot estar integrada dins un projecte de treball, com es mostra al gràfic 1, però també pot tenir entitat per ella mateixa, com es mostra al gràfic 2, sempre i quan estigui contextualitzada en una situació semblant a la vida real.

La seqüència didàctica per aprendre a escriure no es limita a A) Planificar 2)Produir 3)Revisar. Sinó que s´inicia amb la comprensió (1) (=ser capaços d´identificar models que ens ajuden a escriure) i passa pel modelatge, l´escriptura compartida i l´escriptura guiada abans de desembocar en l´escriptura independent, moment durant el que els alumnes ja poden A)Planificar, B)Produir i 3)Revisar, sense ajuda.

La motivació i el nivell d´aprenentatge dels alumnes milloren si feim una avaluació formadora integrada dins els procés d´ensenyament.

Seqüència didàctica per aprendre a escriure. No és necessari seguir les passes amb el mateix ordre.

Gràfic 2. Seqüència didàctica per aprendre a escriure. No és necessari seguir les passes amb el mateix ordre.

1. Comprendre. Escriure a partir de models

2. Modelatge

3. Escriptura compartida

4. Escriptura guiada

5. Procés d´expressió escrita individual

6. Productes que poden fer els alumnes

Fonts emprades

(1) Camps, A. (2003): Seqüències didàctiques per aprendre a escriure, ed. Graó. Proposa tres moments: A) Preparació (formulació del projecte) B) Realització Inclou: Escriptura (Planificar, Textualitzar, Revisar) + Sistematizació de continguts (cercar informació, comprendre)+ Avaluació C) Avaluació final de la tasca i dels aprenentatges .

Seqüència didàctica
Recursos per treballar la SD dels projectes interdisciplinaris
1ª setmana de classe
Dinàmiques, Clima i organització d´aula.
Aprenentatge cooperatiu
Com formar els equips?Tècniques