Clica aquí si vols veure les rúbriques de la C. Lingüística per a primària i

les de secundària del Departament d´Ensenyament de Catalunya.

ETIQUETA COMPRENSIÓ LECTORAETIQUETA EXPRESSIÓ ESCRITA

ETIQUETA COMPRENSIÓ ORALETIQUETA EXPR ORAL

ETIQ COMPET PLURILETIQ INTERACCIÓ COMUNICETIQ COMPR I EXPR AUDIOVISUAL

Seqüència didàctica
Recursos per treballar la SD dels projectes interdisciplinaris
1ª setmana de classe
Dinàmiques, Clima i organització d´aula.
Aprenentatge cooperatiu
Com formar els equips?Tècniques