Si només es fa una avaluació final, l´avaluació no serveix per aprendre sinó només per a constatar el fracàs. Perquè tengui sentit, l’avaluació s´ha de confondre amb el procés d´ensenyament-aprenentatge. Cada centre ha d´elegir i organitzar les seves eines, modalitats i moments.

(redactat propi a partir dels materials de Neus Sanmartí)

etiq eines av lila Guida Alles

Segons la finalitat, l’avaluació pot ser:

  • Diagnòstica. Serveix perquè els alumnes sapi què han d´aprendre (compartir objectius), on són les dificultats i fortaleses i com seran avaluats.
  • Formativa o formadora. Pretén ajudar a prendre decidions a partir de la reflexió sobre els avanços i les dificultats que van sorgint a mesura que aprenem, les seves causes i la forma de solucionar-les. Gestionar la motivació, la curiositat i la voluntat.
  • Qualificadora. La finalitat és valorar els aprenentatges realitzats i les capacitats mobilitzades.

Les eines també es poden classificar segons el moment: Inicial, Processual, Final

Eines d´avaluació inicial i formadora

Avaluació inicial

Bases d´orientació

Contractes d´autoregulació conductual

Diaris d’aprenentatge

Eines TIC

Mapes mentals o conceptuals

Portafolis

Rúbriques

Rúbriques col·lectives

Rutines de pensament

Targetes de colors

Eines d´avaluació final

Contractes d´aprenentatge

Controls i exàmens

Plans personalitzats

etiq modalitats aval

Autoavaluació

Individual

En equip

Col·lectiva

L´autoavaluació a l´Educació Infantil

Coavaluació

Heteroavaluació

tècniques aval guida

Captura de pantalla 2013-04-22 a las 16.20.04

Per ampliar informació:

Seqüència didàctica
Recursos per treballar la SD dels projectes interdisciplinaris
1ª setmana de classe
Dinàmiques, Clima i organització d´aula.
Aprenentatge cooperatiu
Com formar els equips?Tècniques