Dinàmiques per treballar continguts

Dinàmiques gestió aula

Dinàmiques de cohesió i Educació emocional

E.intercultural

Drets Humans

Educació salut

Educacó ambiental

Ed. desenvolup. i la pau 

 Gènere

Ed. DDHH

Educació per al consum. Guió de bones preguntes i recursos per entendre com impacta el sistema econòmic en la vida quotidiana 

Per la primera setmana de classe

Per la reunió de pares

Avaluació inicial i finalWiki de Rafael Robles Dialogar Investigar

Per fer explicacions magistrals

Processar informaci

 

 

 

Dinàmiques de cohesió i educació emocional

 

Dinàmicas para la cohesión del equipo docente

VALORACIÓ DE RECURSOS ONLINE PER EDUCAR EN VALORS:

ACNUR-ESP. Manuals didàctics. També hi ha exposicions. No els pots consultar. Els has de demanar per mail.


***Acsur-Las Segovias. JUGUEMOS A SER UNA ASOCIACIÓN (ACSUR-LAS SEGOVIAS). Guia en format pdf adreçada a alumnes d´ESO i Batxillerat en la que els alumnes han d’elaborar un projecte d’intervenció social en coordinació amb una ONG o associació.


****Ana Basterra. Competencia social y ciudadana. Recursos


**** Aministia Internacional-Catalunya (Grup Educació).

Educació en Drets Humans.Un dels grups més actius. Més que una guia didàctica té un directori de recursos classificats per nivells educatius i temàtica. Molt recomanable.


**** Ararteko (Defensor del Poble País Basc). Materials didàctics online en format pdf.

Temes: ciberbulling (2008), i Drets Humans (2001).


CAEC (Center for the advancement of Ethics and Character, de la Boston University School). A l’apartat Curriculum ressources té alguns materials didàctics però estan mesclats amb recomanacions de llibres i no n’hi ha molt.


Carme Barba

Directori de recursos d’educació intercultural (integrat dins una WQ)


**** CASEL (Collaborative for academical, social and emotional learning,

fundada per Daniel Goleman), té una selecció de 80 guies didàctiques online d’educació social i emocional (en anglès) ademés de materials propis.


* CONGDE

Directori de recursos (Coordinadora d´ONGDs)

**** Consorci d´Educació de l´Ajuntament de Barcelona.

Bloc sobre Competències i Educació pel desenvolupament. Conté propostes de sessions formatives més recursos bibliogràfics.

Cruz Roja Juventud

Guies didàctiques en format pdf que contenen dinàmiques de grups (destinades a joves i adults) sobre:

  • Educació pel desenvolupament
  • DDHH
  • Educació intercultural
  • Pau i desenvolupament
  • Manual de la diversitat

** Govern de Canàries

Recursos de l´Unidad de Programas de la DGOIE de la Consejería de Educación. Recursos de educació ambiental, gènere, ed. intercultural, pau i solidaritat i escola i salut. La major part són documents en pdf: recomanacions didàctiques, línies de treball.


**** El Rebost. Recursos dels Minyons i Guies Escoltes de Catalunya

Conté un cercador per edats i eixos temàtics (cooperació, pau, salut, drets humans, creixement personal….) Permet que qualsevol persona hi pengi el seu recurs.

**** FEVAS. Educació inclusiva

Materials de l´organització FEVAS. Per infantil, primària i ESO.

**** PAULA

Web de l’ICE (UB) i la Fundació Solidaritat (UB) amb Recursos didàctics sobre DDHH, Migracions, Islam, Violència, Pau, Aigua, Energia, Global, Gènere


**** PDF, Consell d’Europa. Guia COMPASS

Manual de educación en derechos humanos, Consell d´Europa, 2005. En pdf tens la guia completa. Conté 49 dinàmiques de grup per educar en drets humans


**** Departament d’Educació Catalunya. Programes d’innovació educativa.

Recursos d’educació ambiental, educació en comunicació, coeducació, educació per la ciutadania, educació per la salut i mediació. Recursos i  experiències a centres educatius.


** Edualter

Recursos online d’educació intercultural, pel desenvolupament i per la pau. La major part són llibres no disponibles online.


**** Educació en valors. Eines didàctiques.

(Mediació, bullying, desenvolupament, pau, salut…)


** Educación sin fronteras.

Fitxes de tutories (Valors, globalització, violència i guerres, respecte als altres, violència escolar, tolerància). Caixa didàctica per a una educació sense fronteres (2001) (fitxes classificades segons el nivell educatiu des d’educació infantil fins a batxillerat). Són activitats puntuals i molt senzilles, per exemple a primària els alumnes retallen uns dibuixos (“tots som iguals) i fan un cub. A batxiller són poemes.


**** Educators for Social Responsability

Directori de recursos classificat per edats i temes: resolució de conflictes, mediació, conflictes internacionals, pau/guerra, etc. L´associació ESL va ser creada a Cambridge el 1982 per professionals de l’educació.


**** Edupolis

Continguts d’educació ciutadana i en valors elaborats pels professors de filosofia Ferran Teixidor i Llorenç Vallmajor. Cada UD consta d’una exposició i jocs online. Molt ben elaborades.


Entrecultures (Fundació Jaume Bofill). Consultar banc de recursos. La major part són llibres que no estan online.


*** FILOTIC, grup d’investigació que depèn del DIM (grup d’investigació en DIDÀCTICA i MULTIMÈDIA adherit a l’UAB). Té una wiki que conté materials relacionats amb els Drets Humans.


INTERMÓN-OXFAM. Recursos pedagògics. S’han de comprar.


MANS UNIDES. http://mansunides.org


*** SENDERI, EDUCACIÓ EN VALORS, veure apartat RECURSOS DIDÀCTICS. Conté força recursos però sense classificació per tipus, temàtica o nivells educatius.


TRANSVERSALIA.NET. Art i transversals. Unitats didàctiques de temes transversals (mediambient, gènere, pau, conflictes….) montades a partir de recursos artístics. Es poden emprar com a punt de partida per montar unitats interdisciplinàries amb CCBB.


**** www.alteris.org.

Edita: Fundació Jaume Bofill. Unitats didàctiques interactives.

***** UNICEF. Dinàmiques de grup per a formadors.

Seqüència didàctica
Recursos per treballar la SD dels projectes interdisciplinaris
1ª setmana de classe
Dinàmiques, Clima i organització d´aula.
Aprenentatge cooperatiu
Com formar els equips?Tècniques 

One Response to Dinàmiques de grup

  1. Pharme837 ha dit:

    Very nice site!