CL Oral Banc de tècniques i productes (1)

Dinàmiques de cohesió (PPT)

Dinàmiques de cohesió (posts)

Dinàmiques i tècniques orals per a generar idees (què volem saber?)

Dinàmiques per aprendre a dialogar

Entrevista. Com es fa?

Teatre

Interacció mestre-alumne.

Tècniques per a la interacció mestra-alumne durant l´avaluació inicial.

Interacció en gran grup.

Rutines per a posar idees en comú

Interacció en petit grup

Debats a 1r cicle de primària

Debats secundària (Seqüència didàctica interessant)

Interacció en parella.

Vídeo Llegim en parella

Interacció en general.

Recursos a Pinterest

Seqüència didàctica
Recursos per treballar la SD dels projectes interdisciplinaris
1ª setmana de classe
Dinàmiques, Clima i organització d´aula.
Aprenentatge cooperatiu
Com formar els equips?Tècniques