CL Oral Banc de tècniques i productes (2)

La seqüència didàctica de la comprensió oral normalment treballa un o varis dels aspectes dels indicadors de la rúbrica. Es recomana començar fent la Base d´orientació amb els alumnes. La Base es pot fer a partir de l´observació de models com el següent.

  1. Miram tots junts aquest vídeo. Si fa falta anam aturant perquè puguin llegir els subtítols.

  2. El tornam veure de nou, però ara la mestra va fent modelatge. Demana: Fixeu-vos…. com comença la conferència? en quin moment anuncia el tema?, etc…. Paral·lelament anotam en forma gràfica l´estructura de la conferència CL Oral Banc de tècniques i productes (4)

5 Tècniques de lectura cooperativa

Comprensió oral amb post-its

Seqüència didàctica
Recursos per treballar la SD dels projectes interdisciplinaris
1ª setmana de classe
Dinàmiques, Clima i organització d´aula.
Aprenentatge cooperatiu
Com formar els equips?Tècniques