Les activitats estan organitzades seguint les fases didàctiques, de forma que són les CCBB les que vertebren el procés. Aquest fet permet que no es perdi la visió interdisciplinar encara que les activitats es treballin independentment des de cada àrea.

Proposta interdisciplinària per a secundària

Procés didàctic: Es comença explorant la realitat històrica i quotidiana de discriminació, llavors es contrasten diferents posicions ètiques davant aquests fets i finalment es realitza una acció que suposa prendre posició i aplicar els nous coneixements.