[youtube=http://es.youtube.com/watch?v=L1YURjlY4P8]

Hauria pogut ser interessant, però l’excessiu nombre de participants i la poca consistència d’alguns li va llevar profunditat i agilitat. Açò es va veure en dues línies d’opinió, que em van deixar en la més profunda perplexitat.

  1. La del moderador Josep Cuní, empenyat en defensar l’impacte de la immigració sobre la baixa qualitat del sistema educatiu, una opinió que els experts fa temps que han desqualificat. Vegeu l’article on es demostra que La Rioja, capdavantera en els informes PISA té una presència d’immigrants a les aules (15,1%) superior a la de Catalunya (13%) i tot i així els seus resultats són millors. Es va desviar així el debat de les causes vertaderes del problema. I ademés, si tant li preocupen al Cuní els immigrants, per què no hi havia cap representant d’aquests col·lectius?
  2. La d’un representant d’un sindicat (Xavier Massó, ASPEC), que va gosar dir que l’objectiu principal de l’educació és transmetre coneixements. Sort que Jaume Cela, Sarramona i Maragall van dir allò de què no som al segle XIX i que al segle XXI es considera com a prioritari formar ciutadans: formar i educar.

Veure vídeos sobre les discusions que hi va haver entorn a: