La part més maca d´un PBL o una tasca breu resideix en el fet que la pregunta de la tasca sigui la mateixa que guia l´elaboració del producte final. Si volem treballar el pensament crític, el producte final, sigui quin sigui, convé que vengui precedit d´un escrit per assegurar la reflexió personal.

Per fer bons escrits és necessari fer una bona planificació, a la que ajuden molt els organitzadors gràfics perquè permeten fer visible el pensament.

Aquí hi trobareu alguns exemples:

Pregunta descriptiva. Com vivien els avis?

Pregunta justificativa. Relació causa-efecte. Què ha canviat i per què ha canviat?


Pregunta explicativa. Comparar-contrastar. Quines semblances i diferències hi ha entre el món dels nostres avis i l´actual?

  • Cliqueu sobre la imatge

Pregunta argumentativa. A quina època elegiries viure i per què?