D’entre els molts documents oficials o formatius que circulen, penso que el més complet i aclaridor és el següent power point de la Roser Canals (setembre 2008). La mateixa autora en té d’altres (anteriors) que ja estan inclosos i ampliats dins aquest: