Projecte interdisciplinari destinat als alumnes de 4t d´ESO de l’IES JM Quadrado (Ciutadella, Menorca)

Matèries/àrees implicades: Àmbit CT, SL, Pràctic, EPV, Anglès, EF

Autors/es:, Araceli Torrent, Mar de los Riscos, Toni Català, Jaume Arguimbau