Treball de recerca d´Albert Trujillo (2n Batxillerat de l´IES Eugeni d´Ors)

(Via Yvonne Tugues i Jordi Vivancos, Twitter)

2.1 – QUÈ SÓN ELS JOCS MALABARS?
2.2 – QUINS OBJECTES S’UTILITZEN NORMALMENT I PER QUÈ?
2.3 – QUINES TRAJECTÒRIES DIBUIXEN LES BOLES QUAN FEM MALABARS?
2.4 – EL FREGAMENT, HI AFECTA?
2.5 – QUINES ALÇADES SÓN LES ACONSELLABLES?
2.6 – COM AFECTA EL LLANÇAMENT D’UN OBJECTE MÉS ALT O MÉS BAIX?
2.7 – HI HA DIFERÈNCIA SI UTILITZO UN NOMBREPARELL O SENARS DE BOLES?
2.8 – EXISTEIX ALGUN MÈTODE PER DESCRIURE ELS DIFERENTS TIPUS DE MOVIMENTS?
2.9 – SÓN ESTABLES TOTES LES COMBINACIONS DE LLANÇAMENTS I MOVIMENTS?
2.10 – ES PODEN LLANÇAR BOLES ALHORA?
2.11 – HI HA ALGUNA RELACIÓ ENTRE EL TEMPS QUE ESTÀ LA BOLA A L’AIRE I A LA MÀ?
2.12 – COM ES POT PASSAR D’UN PATRÓ A UN ALTRE?
2.13 – QUIN ÉS EL RECORD DE LLANÇAMENTS?
2.14 – TOT EL QUE FAN ELS MALABARISTES ES POT EXPLICAR AMB LES MATEMÀTIQUES I LA FÍSICA?
3.
PART EXPERIMENTAL
3.1 – INTRODUCCIÓ PART EXPERIMENTAL
3.2 – METODOLOGIA
3.3 – QUINES ALÇADES UTILITZEN ELS MALABARISTES?
3.4 – QUINA AMPLADA UTILITZEN ELS MALABARISTES?
3.5- HI HA DIFERÈNCIAENTRE UN 3, UN 4 I UN 5?
3.6 – HI HA DIFERÈNCIA ENTRE UN MALABARISTA PRINCIPIANT I UN MALABARISTA AMB EXPERIÈNCIA?
3.7 – AMB QUINA VELOCITAT LLANCEN LA BOLA?
3.8 – PODEM ESTIMAR L’ERROR COMÈS EN ELS CÀLCULS ANTERIORS?
3.9 – HI AFECTA EL FREGAMENT?
3.10 – TEOREMA DE SHANNON