Activitats per practicar la competència oral a Pinterest

Activitats amb alumnes que tenen un nivell baix d’anglès o d’un altre idioma. Llibre en pdf (Sònia Fernández)


JOCS PER APRENDRE ANGLÈS COM A 2A LLENGUA

STORY TELLING and ANOTHER TECHNIQUES


EL RUMOR

un joc que sempre triomfa a totes les edats


TRADUCCIÓ SIMULTÀNIA.

1. La mestra els conta una pel·lícula, un anunci publicitari o un guió d´un llibre, frase a frase.
2. Un alumne va traduïnt cada frase teva pels altres. (A aquest alumne se l’avalua la competència oral).
3. Es projecta el trailer de la pel·lícula en anglès. (youtube.com)
4. Un altre alumne o el mateix ha de dir què ha entès.

També es pot fer amb acudits, endevinalles, o amb jocs de coneixement personal.

El primer dia s’hauria de fer tipus CONCURS per a tota la classe, per PRACTICAR:

1. La mestra explica
2. Es formen dos equips, al.lots contra al.lotes. L´alumne que tradueix, pot donar rebot a un altre al.lot del seu equip. Si aquest tampoc ho sap, els hi toca a ses al.lotes. Els rebots valen 2 punts.

Tagged with →