A la WQ LA ESCUELA DEL SIGLO XXI, elaborada per tres professores de Getxo (País Basc) els alumnes d’ESO han de fer un recorregut que abarca des de la societat i l’escola franquista tot comparant-la amb la de la Segona República, fins a l’actualitat. Se’ls demana per tant, no només ordenar i recollir informació sinó també opinar i argumentar sobre com volen que sigui l’escola del segle XXI. Conté uns enllaços molt bons. Altament recomanable.

Tagged with →