PBL per a 1r d´ESO dissenyat per Marcel Costa i Mariona Domènech,

membres del CESIRE CEDEC.

Es treballen els següents continguts: Factors que influeixen en el clima, comparació del clima continental i marítim.

Procediments: Disseny experimental,,simulació de situacions real al laboratori, fer prediccions, lectura de climogrames, treball pràctic amb Multilog

Veure aquí la Guia Didàctica