Les Aules obertes són entorns escolars oberts (no grups diferenciats) per a alumnes de segon cicle de l’ESO que presenten mancances significatives en els aprenentatges. Hi prevalen plantejaments més globals i activitats més pràctiques i funcionals a fi de mantenir la motivació de l’alumnat per assolir les competències bàsiques i obtenir el Graduat en Educació Secundària Obligatòria. Font: Departament d’Educació.

Web del Departament d’Educació de la Generalitat sobre les AULES OBERTES. Conté un enllaç a les activitats de KAMPUS.

Web de KAMPUS (part del Projecte Espurna), l’espai de trobada dels alumnes i professors que formen part de les AULES OBERTES i on s’hi troben activitats i recursos. L’espai està patrocinat pel Departament, l´UAB i IEARN.

Tagged with →