Ciències naturals 1r ESO


Directori de recursos del professor Domingo Méndez (Múrcia) classificats per UD: Planeta Terra, éssers vius, animals….. Molt útil.


Departament de Ciències Naturals de l´IES SUEL (Màlaga)

Power points, vídeos (youtube), llibres virtuals, material fotocopiable….

ESO i Batxillerat.

Bloc de geologia, ciències naturals i biologia del professor José Luis Castillo.



Directori de recursos del CDEC

(Departament d´educació de la Generalitat de Catalunya). Classificats per nivells educatius.


Qüestionaris multiresposta online

Pàgina editada pel Ministeri d´educació.


Webquests de ciències naturals

Elaborades pel professor Domingo Méndez i d’altres autors. Classificades per temes.


EL CUERPO VIRTUAL.

Enciclopèdia interactiva

Amb explicació oral i imatges molt maques: El CUERPO VIRTUAL. El cervell, l´esquelet, el cor i l’aparell digestiu. Font: Alberto Armada


Activitats interactives de GENMAGIC (per PDI i en format pdf)