Animoto. Monta un vídeo online en tres passes

http://www.xtranormal.com/

1. Redactes el text

2. Tries un personatge i una escena i te fa la lliçó

ScreenToaster

Per filmar la pantalla

VoiceThread

Per posar-hi veu i explicar COM ES FAN LES COSES.