El contingut “Anàlisi i contrast de diferents formes d’organització política i territorial.

Comparació amb algunes formes d’organització política del passat”, pot introduir-se

amb la qüestió: la democràcia és el millor dels sistemes polítics?

 

Orientacions per l´elaboració del currículum de ciències socials a l´ESO, del Departament d´Educació (2009)