Enguany  a l´Escola de Sant Lluís (Menorca) hem fet un seminari formatiu sobre estratègies de comprensió, amb pràctiques d´aula, a partir del qual el Claustre ha pres acords per la seva aplicació tant com a contingut específic com per la seva integració dins els projectes de treball, filosofia i altres moments de l´horari.  

Les estratègies de comprensió són les vies que empra el lector pera a dialogar amb el text i el seu propi pensament (1), vies  per a pensar a través dels continguts. Són per tant, la porta d´accés a una lectura crítica, essencial per a viure en democràcia.  Un lector competent és un lector estratègic.

(1) La cursiva prové de: Harvey, S. and Goudvis, A. (2007). Strategies That Work. Teaching comprehension for understanding and engagement. Stenhouse Publishers, Portland, Maine.

Les estratègies que hem treballat han estat: 

ESTRATÈGIA

DEFINICIÓ

Metacognició

És la capacitat de pensar sobre el propi pensament. De pensar durant la lectura i de ser-ne conscient (ho estic entenent? m´he perdut? què m´hi falta? què he llegit fins ara?). Suposa entendre la diferència entre  “llegir com un robot” i la lectura comprensiva.

Dins aquest enllaç hi trobareu materials de metacognició elaborats per mestres de diferents escoles de Menorca així com exemples d’arreu del món. 

Connectar amb esquemes previs

És la capacitat de relacionar la lectura (impresa o digital) amb experiències o coneixements

A) De la pròpia vida

B) D’altres textos

C) De la societat i el món

Dins aquest enllaç hi trobareu materials de Connectar amb esquemes previs elaborats per mestres de diferents escoles de Menorca així com exemples d’arreu del món. 

Inferir

És la capacitat de llegir “rere les línies” o sigui, de detectar la informació no explícita en el text, relacionant algunes pistes amb els esquemes previs per extreure una conclusió. Dins aquest enllaç hi trobareu materials d’Inferir elaborats per mestres de diferents escoles de Menorca així com exemples d’arreu del món.

Qüestionar

És la capacitat per a plantejar-se i respondre a preguntes literals, inferencials i crítiques abans, durant i després de la lectura. Dins aquest enllaç hi trobareu materials de Qüestionar elaborats per mestres de diferents escoles de Menorca així com exemples d’arreu del món.

Determinar importància i Resumir

És la capacitat de captar la idea principal d’un text, de generalitzar, agrupar idees diferents de diferents paràgrafs o textos i posar-hi noves paraules. Dins aquest enllaç hi trobareu materials de Resumir  elaborats per mestres de diferents escoles de Menorca així com exemples d’arreu del món.

Clarificar

És la capacitat per a  descobrir sense ajuda el significat de les paraules i passatges que l’alumne no entén en un primer moment (rellegint, fent inferències, visualitzant, tallant la paraula, etc..). Dins aquest enllaç hi trobareu materials per a Clarificar elaborats per mestres de diferents escoles de Menorca així com exemples d’arreu del món.

Visualitzar

És la capacitat per a  representar dins la pròpia ment el text (imprès i digital) emprant  tots els sentits (vista, olfacte, tacte, oïda…). Dins aquest enllaç hi trobareu materials per a Visualitzar elaborats per mestres de diferents escoles de Menorca així com exemples d’arreu del món.

Predir

 

Consisteix en pensar i expressar de què tractarà un text a partir d’una imatge, títol.. o com continuarà,  què passarà, com acabarà.Dins aquest enllaç hi trobareu materials per a Predir elaborats per mestres de diferents escoles de Menorca així com exemples d’arreu del món.

Sintetitzar

Consisteix en la capacitat per a integrar la lectura amb els seus esquemes previs de manera que es genera un nou pensament que planteja noves preguntes al text. Dins aquest enllaç hi trobareu materials per a Sintetitzar elaborats per mestres de diferents escoles de Menorca així com exemples d’arreu del món.