El treball tradicional amb vocabulari no té sentit (escriu les paraules que no entens, cerca la definició i copia-la del diccionari, empra les noves paraules en una frase i recorda-les en sol demà). No té sentit perquè és una escriptura sense ànima, descontextualitzada i allunyada dels propòsits de la vida real. Hem d´aconseguir que els alumnes s´interessin pel significat de les paraules com ho fa un adult quan el mouen la curiositat o les ganes d’escriure bé.

El llibre Going Bohemian, de Lawrence Baines i Anthony Kunkel, publicat per l´International Reading Association, conté propostes per treballar Going Bohemianl’escriptura creativa a l´aula de secundària. Encara que té alguns aspectes millorables (avaluació, organitzadors gràfics, tot són tasques breus) tenen el valor de ser el fruit de tota una vida dedicada a investigar com ensenyar a escriure per gust (un d´ells és professor d´institut i l´altre d´universitat) i d´integrar l´escriptura amb les arts. Un dels apartats mostra amb propostes pràctiques com treballar el lèxic lligat a les arts i les habilitats de pensament. En compartesc una anomenada Thinking Sentences, com exemple.

Durada: 50 minuts

Objectiu: Emprar noves paraules contextualitzades en un relat breu i desenvolupar habilitats de pensament.

El professor projecta una imatge amb una entrada creativa, per exemple:

Entrada creativa per una història breu

Entrada creativa per una història breu

Entrades creatives Writing Prompts

Clicau aquí per obrir el power point amb les imatges per a projectar.

Seguidament projecta una llista de noms i adjectius. Si les noves paraules provenen d´un text, un vídeo o un poema llegit els dies anteriors la tasca serà més significativa. Per exemple:

Esotèric (adj)

Existencial (adj)

Substracte (nom)

Irònic (adj)

Obstinat (adj)

Subtil (adj)

Eloqüent (adj)

Lluminària (nom)

Atrocitat (nom)

Els alumnes, en equips de 4 fan una tasca d´escriptura col·laborativa dins un google drive compartit. Cadascú té un rol.

Alumne 1. Copia l’entrada (ex: Tot era perfecte fins que el primer va caure del cel) i hi afegeix dues frases emprant una paraula nova.

Alumne 2. Continua escrivint. Hi afegeix dues frases més una paraula nova (no val afegir prefixes o sufixes)

Alumnes 3 i 4. El mateix.

Final: Revisen l´ortografia en equip i si fa falta consensuen una nova norma ortogràfica.

Variant: Començar les frases amb un connector que els obligui a escriure frases subordinades i al mateix temps emprar una de les noves paraules.

 

Tagged with →