Els alumnes en grups de 4 (guionista, dibuixant, tècnic de so i fotògraf) han de fer un telenotícies. Font: Comunitat Catalana de Webquests.