Rols que focalitzen

Tant a les formacions a centres com a les reunions dels equips docents resulta útil repartir rols. No només perquè permeten viure allò que llavors succeïrà a l´aula i cohesionar l´equip, sinó perquè els rols ajuden a focalitzar-se i a fer real el lideratge distribuït (tothom hi té un paper; fan impossible viure passivament la reunió). Ademés són grans estalviadors de temps i eviten la dispersió. Compartesc els materials que solec emprar a les formacions a centres per si poden ser útils.
Un centre que aprèn. Mestres del CEIP Joan Sanpera i Torras

Un centre que aprèn. Mestres del CEIP Joan Sanpera i Torras

Els 4 rols més emprats

COHESIONADOR

T´encarregaràs de 3 feines:
1) Demanar si hi ha dubtes, especialment als que parlen poc.
2) Cuidar que tots els membres participin i es trobin bé dins l´equip.
3) Decidir quan i com avaluareu els rols (veure fulls baix)

SECRETARI

T´encarregaràs de:
1) Redactar els acords i els dubtes de l´equip al google drive
2) Prendre apunts quan es faixin exposicions

PORTAVEU

T´encarregaràs de:
1) Exposar en veu alta les conclusions i dubtes del teu equip

CRONOMETRADOR

T´encarregaràs de:
1) Controlar el temps.
2) Fer callar els que parlen massa i fer parlar als que callen.
3) Avisar-los un poc abans quan se´ls estigui acabant el torn de paraula

1074

SECRETARI DIGITAL

T´encarregaràs de:
1) Penjar a la web els acords que ha redactat el secretari
2) Cuidar la web

Rols fixos o rotatius?

A les formacions a centres solem crear equips amb rols fixos. Però als centres hi ha diferents experiències. Ahir, la Maria Ojuel, de la Xarxa CB, m´explicava que hi ha centres on els càrrecs (fins i tot els coordinadors de Departament) tenen una rotació anual, per tal de fer possible que tothom es senti seu el centre.

Recursos per avaluar els rols

Full d´avaluació de l’equip El que més he emprat.

Full per a l´avaluació de rols docents cooperatius Només quan hi ha un grau de confiança i preformació en aprenentatge cooperatiu suficients.

Hoja para la evaluación de roles docentes cooperativos

 

Per ampliar

Font de les imatges: Belbin Team Role Theory

Belbin.com. Descripció més ampliada dels rols