Què entenem per estratègies?

En el Seminari sobre Estratègies de Comprensió al CEP de Menorca vam començar demanant-nos com avaluam la comprensió lectora. Tot i que la lectura abarca altres dimensions (estructura, fluïdesa, compromís amb la lectura, components lèxic i morfosintàctic), la resposta a la pregunta inicial ens va dur a prioritzar les estratègies. Quines empram? Com les aplicam?. Què són estratègies?. Si llegir és pensar, les estratègies són el camí que emprem per pensar a través dels nous continguts. En una societat que ens demana viure a la superfície, les estratègies són l’ham que ens duen al diàleg intern entre el text i el propi pensament.

Seminari CEP de Menorca

Seminari CEP de Menorca

Materials sobre estratègies a Pinterest

Taulers col·lectius amb les mestres de Menorca sobre estratègies de comprensió.

En el seu llibre sobre Estratègies de lectura, Isabel Solé exposa l’ampli ventall d´estratègies implicades en la lectura. Hem optat per seleccionar-ne 7. Davant la complexitat de les estratègies, i després de fer una revisió bibliogràfica (1) vam veure necessari acotar -les. Les 7 estratègies que hem seleccionat i treballat a l´aula han estat les següents:

Metacognició

Pensa sobre el propi pensament? Sap quan es perd, quan no ho entén? Sap què fer per resoldre dubtes?

Connectar amb els esquemes previs

Connecta el text amb experiències de la seva vida?, amb altres textos -impresos, electrònics, àudiovisuals, musicals, artístics….- o bé amb idees i teories?

Inferir

Llegeix entre línies? o sigui, relaciona allò que diu el text (=evidència) amb els esquemes previs?

Es planteja preguntes abans, durant i després de llegir? A quin tipus de preguntes respon?

Sap què significa cercar la idea principal? La sap trobar? Pot generalitzar? Sap agrupar idees de varis textos o paràgrafs amb les seves paraules?

Va creant imatges mentals abans, durant i després? Imagina també les olors, els sons, les sensacions relacionats amb els fragments llegits?

La lectura s´ha integrat dins els seus esquemes previs de manera que ha provocat un desequilibri -noves preguntes- i una evolució dels mateixos?

Sobre estratègies en general

(pósters, seqüència didàctica, fitxes…)

Materials sobre les estratègies generats durant el Seminari i organitzats pel CEP de Menorca

Com practicar les estratègies de comprensió a l’aula?

Com practicar estratègies a l´aula?. La metodologia que hem emprat ha estat el resultat de combinar els dos marcs següents:

Estratègies comprensió Guida Al·lès

El model per la cessió gradual de responsabilitat de Pearson i Gallagher permet fer visible el pensament del mestre i de l´alumne durant el procés d’aprenentatge.

La seqüència didàctica es llança amb una experiència personal i una dinàmica amb un objecte que permet fer real un concepte abstracte i visibilitzar el pensament. Després es practica a través de les intel·ligències múltiples.

Resum visual de les dimensions de la rúbrica de comprensió lectora.

Les estratègies són un dels components.

 

Notes:

(1) Pearson, Roehler, Dole i Duffy (1992) van acotar les estratègies en 7 després d´una llarga investigació a: Developing expertise in reading comprehension, dins What Research has to say about reading instruction, publicat per International Reading Association.

Tagged with →