entrevistaSeqüència didàctica per a tercer cicle

Seqüències didàctiques per a ESO. Els alumnes entrevisten escriptors, historiadors, persones conegudes (vives o mortes)

Seqüència didàctica per a diferents edats (Ana Basterra)

  1. Miram models (vídeos o textos)
  2. A partir dels models cream una base d´orientació. Veure Orientacions d´Ana Basterra.
  3. Escrivim les preguntes.
  4. Revisam i editam l´entrevista escrita per parelles amb la Base d´Orientació davant.
  5. Redactam el text definitiu de l´entrevista
  6. Feim l´entrevista i la gravam amb vídeo.
  7. La muntam. (Tutorial Movie Maker)
  8. L´exposam a l´aula
  9. Anotam avanços i dificultats al diari d´aprenentatge

Més recursos per treballar l´entrevista a Pinterest

 

Tagged with →