Una bona part dels mestres de s´escola de Sant Lluís (Menorca) duu 13 anys investigant com ensenyar millor les matemàtiques a través d´un seminari que dirigia Carles Gallego i que avui continua funcionant. No són coneguts, però sentir-los parlar és un luxe didàctic. Són experts en escoltar els fillets i en ajudar-los a fer visible el pensament a través del diàleg.

Mai aturen d´aprendre. Aquests tres darrers anys han fet un pas més, aprofundint també en els models científics que sostenen les preguntes conductores, amb l´objectiu de treballar millor la interdisciplinarietat dels projectes, a través d´una formació que hem planificat juntament amb un equip directiu expert que marcava les línies a seguir. En aquest cas, la mestra és n´Anna García i el director era en Nando Pons Fanals. Un director pedagògic, o sigui, enfocat a millorar la forma d´ensenyar més que un director burocràtic. Quan un mestre inicia un PBL compta amb el suport d´un equipet que l´ajuda a centrar la pregunta i a formular-lo tenint en compte el model científic que el podrà enriquir amb continguts clau.

Per a tots els que us interessi aprofundir en els models científics recoman llegir:

Garriga i Verdaguer, Neus (2009): Projectes per ajudar a evolucionar les idees científiques i les competències dels infants. (Models biologia, física i química a 1r cicle de primària. És la memòria de la seva investigació on explica com els va treballar a l´aula. No serveix tant per conèixer els continguts com el de na Neus Sanmartí)

Sanmartí, Neus: Orientacions per l’elaboració del currículum de ciències naturals Encara que està escrit per secundària, és el millor referent actual, perquè no n´hi ha cap de publicat per primària que englobi tots els models. Els de primària són parts de tesis o investigacions però van model a model.

El molí de Sant Lluís

Com funciona un molí fariner? Foto: Molí de Sant Lluís (Menorca)

Tagged with →