Clicar aquí per veure les dinàmiques per a conèixe’ns millor

Aquestes dinàmiques es fan a partir de diferents preguntes que són intercanviables en funció de les necessitats del moment.

Exemples de preguntes a les que hi podem adaptar qualsevol dinàmica

1. Allò que no sabeu de mi és que…. la meva biografia.

2. Què sé fer bé? Què m´agrada fer? Les meves fortaleses (millor amb fotos)

3. Què m´interessa, què em fa il·lusió? De què estic content? (he nascut aquí, la família, etc…)

4. Què em preocupa… em costa….. em fa por? les meves debilitats

5. Per què me van posar aquest nom? Quin nom em diuen a casa? Quants germans som? Amb quin m ´hi entenc millor? Fer un google maps sobre el lloc de naixement

6. Aficions, gustos… artistes, llibres, pelis favorites. Què sols fer els diumenges capvespre?

7. Si fossis (un animal, una flor, un cotxe….) quin series?. Què faries si….? (ex: tinguessis 3000 eur per fer un viatge, què faries a una illa deserta? ), On viuries si poguessis elegir? (camp o ciutat, continent…)

Aspectes didàctics

  • Convé que abans d´aplicar-les a l´aula, el Claustre les practiqui
  • Tenen més sentit si van lligades a una seqüència didàctica que acaba amb un producte (ex: el diari d´aprenentatge, el portafoli, una conferència…).

    Al CEIP Son Ferrer van ser els professors qui van fer la dinàmica per a presentar-se

    Al CEIP Son Ferrer van ser els professors qui van fer la dinàmica per a presentar-se

  • Resulta pràctic consensuar senyals per fer silenci (ex: el profe alça la mà i els alumnes l´alcen i callen).