Nivells: Primària, ESO, Batxillerat, Adults, Professorat.

Durada: 30 min.

Objectius: – Conèixe’ns millor. Aprendre els noms. Relaxar-nos, crear bon clima.

Una experiència: Al CEIP Son Ferrer (Mallorca) tenen una comissió encarregada de crear bon clima de Claustre. El seu costum és practicar primer en Claustre les dinàmiques que llavors s´apliquen a les aules. Els resultats són molt bons.

Al CEIP Son Ferrer van ser els professors qui van fer la dinàmica per a presentar-se

Al CEIP Son Ferrer van ser els professors qui van fer la dinàmica per a presentar-se

Procés:

Abans de començar consensuam una senyal de silenci, per exemple, quan el professor alça la mà els alumnes també ho faran formant una cadena de mans i quedant en silenci.

Dibuixem la silueta de la mà a un full blanc. No hi posem el nom. El docent hi participa com un més.

  • Dit petit: Què m´agrada més d´aquesta assignatura?…. o L´assignatura que més m´agrada i per què?
  • Anular: una afició personal
  • Cor o mitger: una qualitat positiva
  • Índex: una situació en la que aprenc millor
  • Polze: un ésser viu amb el que m´identific

Entreguem el full al mestre. Les mescla i les torna a repartir, de manera que ningú té el seu.

S´alcen i caminen per l´aula fent un gest o un so de l´ésser viu del full que els hi ha tocat fins que troben el company que l´ha escrit. A la vegada escolten per trobar el seu full. Quan troben el company, comproven el full, hi posen el nom i la persona seu.
Quan tots estan asseguts, feim una presentació encadenada. El primer, amb la fulla a la mà, presenta la mà del seu company i la comenta. La torna al company i aquest presetna al següent, fins que arribem al final.

CEIP Son Ferrer

Claustre CEIP Son Ferrer (Mallorca)

Claustre del CEIP Son Ferrer (Mallorca)

 


Fonts: