ACTUALITZADA EL 31/10/2012

Ordre alfabètic.

Biblioteca Nacional de Manipuladores Virtuales. (triar pastilles 9-12, els cursos equivalents als nostres)

CESIRE-CREAMAT. Hi han participat professors de secundària i universitaris.

Ematemàticas. Exercicis per imprimir. Classificats per nivells (des de 1r d´ESO fins 2n de Batxillerat)
Institut Josep Maria Quadrado de Ciutadella (Menorca). Bloc de matemàtiques

Lagares, Jordi. Directori de recursos per secundària Fitxes, vídeos, webs i programaris.

Margarit, Joan (Escola Pia de Terrassa) Matemàtiques (Ampliació)

Matemáticas IES 2.433 Fitxes per imprimir i vídeos classificat tot per cursos i temes (des d´ESO fins a 2n de Batx).

MatryC Web elaborada per dos professors de l´IES Valle del Jiloca (Teruel) on hi ha propostes didàctiques, treball amb TIC, recursos per PDI, y sobretot una concepció molt competencial: Les matemátiques són a la vida diària.

Méndez, Domingo. Matemàtiques de 1r d’ESO.Genial recopilació del professor Domingo Méndez on els recursos estan classificats per temes:nombres naturals, potències, divisibilitat….

 

Oliu, Victòria. Matemàtiques de batxillerat. http://www.xtec.es/~voliu/

 

Real Sociedad Española de las Matemáticas

 

Requena, Àngel. Turismo matemático

 

Romo, Gerard. Els professors comparteixen fitxes per imprimir classificades per temes. Molt ben organitzada. Els alumnes poden fer exercicis autocorrectius.

Royo, Pilar, Competència matemàtica a ESO, Bloc 2, canvi i relacions

WIKI. Mymates. IES Eugeni d´Ors. Fitxes, vídeos i exercicis online classificats per cursos (ESO i Batxillerat) i per temes


ALTRES RECURSOS

Geogebra

La calculadora WIRIS com a recurs matemàtic

Universitat de Girona. Gabinet de materials i de recerca per la matemàtica a l’escola.

Applets Java de matemàtiques

Multimedia learning material. Maths online.

Matemàtiques i cultura. Centre virtual de divulgació de le matemàtiques

Els nombres complexos (recursos internet)

VÍDEOS

Agrega,(MEC), vídeos sobre matemàtiques que els hi pots donar perquè es mirin com a deures i els comentin o per ampliar.

Més de 2000 vídeo-tutorials gratuïts (en anglès)


Experiències d´aula
Creamat. Àlia. Experiències d´aula.
Creamat. Recursos per a l´aula.
Dia escolar de les Matemàtiques (IES Santanyí)
Gallego, Carles, Seminari: Repensar l’aprenentage de les matemàtiques.
Guevara, Yolanda, El creixement exponencial a Batxillerat
TV3. Vídeos de experiencias de aula.
Més exemples aquí

PPT destinats a docents
Aubanell, Burgués, Múria, La competència matemàtica a l´ESO.
CEP de Córdoba. Competencia en razonamiento matemático.
Gallego, Carlos, Hacia una pedagogía del desarrollo de la competencia matemática.
Vilella, Xavier, (GTPR, UAB), Com enriquir tasques matemàtiques?

Geolay

Principal | Geometria| Algebra | Aritmética | Probabilidades | Volumen | Olimpiadas
Tagged with →