Dinàmiques de cohesió per les primeres setmanes de classe.

Dinàmiques per presentar-nos i conèixe’ns millor
Dinàmiques de cohesió (8)

Dinàmiques de cohesió (9)

La mateixa dinàmica també es fa a primària i secundària amb molt d`èxit.

Per exemple, a secundària, se´ls demana que el proper dia duguin la seva cançó i el seu llibre favorit més un objecte que se´n durien a una illa deserta. Dóna per grans conversacions.