De què serveix treballar metodologies innovadores (PBL, APS, Casos, rols i simulacions…) si els exàmens continuen essent tradicionals?. Com seria una avaluació que empoderés als alumnes en tost d´arraconar-los darrera unes etiquetes que només constaten la inèrcia adulta?.

Quina utilitat té avaluar quan només es fa una avaluació final? Tal com diu Neus Sanmartí, si només es fa una avaluació final, l´avaluació no serveix per aprendre sinó per a constatar el fracàs. Perquè tengui sentit, l’avaluació s´ha de confondre amb el procés d´ensenyament-aprenentatge. Un dels majors reptes dels centres que han iniciat un procés d´innovació és canviar la manera de fer els exàmens. Dit en poques paraules, en deixar de fer preguntes descriptives o reproductives per fer pensar a través dels continguts. En aquest article hi trobareu 5 propostes per millorar els controls, entenent que abans s´ha fet una bona avaluació formadora.

1. Els alumnes elaboren l’examen

Després de cada projecte/ investigació o classe magistral, els alumnes envien al professor 4 preguntes sobre el tema tractat. Cada control conté entre el 40%-60% de les preguntes fetes pels alumnes, seleccionades d’entre les millors. Es publiquen abans de cada examen les preguntes que hi entraran MESCLADES amb altres

2. Els professors elaboren l’examen seguint la Taxonomia de Bloom

GAPPISA és una eina efectiva per ajudar els mestres a preparar uns exàmens competencials, és a dir, a plantejar preguntes que ajuden als alumnes a pensar a través dels continguts, seguint la taxonomia d´habilitats de pensament de Bloom. Va ser elaborada per un equip dirigit pel professor Carles Monereo en el que hi van participar centres de secundària de Catalunya. Consisteix en un guió amb preguntes per saber si els exàmens que posem als alumnes són competencialment rics o no.

Cliqueu aquí per accedir al PDF-resum elaborat per la Xarxa de CB del Departament d´Ensenyament de Catalunya.

Download (PDF, 20KB)

Clicau aquí per baixar el capítol del llibre PISA COMO EXCUSA (Graó) sobre GAPISSA.

3. Preparar l´examen de forma cooperativa.

A. El Mural dels grafittis

controls

Uns dies abans de l´examen, els escrius una pregunta (o els demanes resoldre un problema) a la pissarra (3 alumnes). Ells la contesten fent graffitis, lliurement (poden escriure amb dibuixos, en vertical i en diagonal, amb lletres grans o petites…. total llibertat). Tu vas passant i corregint les respostes, i així, ajudant-los a completar. Variant: que un membre de cada equip s´encarregui de fer de mestre. Tenen un esborrador per hom.

Una vegada han acabat tots els alumnes es posen en parelles. Cadascú tria 5 paraules de la pissarra i les ha d´explicar a la seva parella. Els graffitis queden a la pissarra fins el dia abans del control. Dos dies abans el mestre esborra una paraula i els demana què devia posar allà. Font: Adventures of Room 129

B. Assatjos didàctics

Treball cooperatiu Tècniques COMPRENSIÓ

C. Equips d’examen

  1. Estudien l’examen en equip
  2. Fan un examen individual + un examen en equip
  3. La nota final és la mitjana entre l´examen individual i el de l´equip

D. Pràctiques de coavaluació i correcció de deures

Clicar aquí per veure exemples de coavaluació a secundària

Captura de pantalla 2013-05-17 a las 07.11.06

1r cicle de primària. Un alumne fa la pregunta i valora. L´altre respon i fa el dibuix. Font: Neus Sanmartí.

4. Realitzar el control de forma cooperativa

Treball Cooperatiu Tècniques.ppt

Experiència de Jaume Sans Vellvehí. Resum del seu post. Cliqueu a la imatge per llegir-lo sencer.

Experiència de Jaume Sans Vellvehí. Resum del seu post. Cliqueu a la imatge per llegir-lo sencer.

 

Treball Cooperatiu Tècniques.ppt (1)

5. Fer l’examen amb els apunts o altres materials davant

  • Amb els apunts davant (EX: Amb les fòrmules per resoldre els problemes de física o matemàtiques. Amb els apunts sobre mètrica, rima i figures estilístiques per fer comentaris de text)
  • Amb un esquema o mapa conceptual elaborat prèviament i que també puntua.
  • Amb el llibre de text o l´ordinador (ex: història, per comparar dues èpoques històriques)

6. Substituir el control per un producte dels alumnes

(una conferència, un debat, un vídeo…)


7. Substituir el control per un concurs

Preparat pel mestre o pels mateixos alumnes.

Per seguir pensant

Una setmana després, el professor d´adults Jaume Sans publica una resposta a aquest post i planteja una pregunta. Com concilieu metodologia i avaluació si haureu d’administrar una prova final, que no l’heu elaborada?.

Si avaluació i metodologia s´arriben a confondre quan es treballen bé, la pregunta és: Com fer compatible l´aprendre cooperatiu i personalitzat? i per tant l´avaluació cooperativa i alhora personalitzada? si aprens cooperativament, no seria lògic examinar-te igual? D´altra banda, tenir els continguts marcats és una realitat a la que l´escola obligatòria no hi hauria d´estar sotmesa (però a la que ens abocarà la LOMQE), perquè llavors el marge per jugar i crear amb el currículum s´estreny, i per tant, minva la passió dels alumnes per seguir el fil dels seus interessos (en el cas de l´obligatòria).

Però, tinguem o no un currículum tancat, el punt que dóna qualitat al procés d´aprendre és el que s´apuntava a l´inici d´aquest post, l´avaluació formadora, sense la que aquest tipus d´exàmens no tenen sentit: la reflexió sobre el propi aprenentatge (com aprenc? com em motiv? en què avanç? què he de millorar?). Jaume Sans ho explica així:

Ara, el que miro és que tot el grup sigui capaç de superar la prova individualment formulant-se una pregunta: “I per què no?” Cal fomentar el reforç positiu i ajudar que l’alumnat sigui conscient de les seves fortaleses, sense prescindir de la força dels companys. Sembla mentida que suggerint aquestes quatres senzilles paraules a l’inici del curs origines un procés transformador tant en els alumnes com en tu mateix. De moment, els resultats han estat molt satisfactoris.

Fonts: