Eines d´avaluació que permeten veure l´evolució d´un alumne al llarg del temps

Aplicacions ipad i software per ordinadors

The curriculum corner.
Les dades es recolleixen d´una forma molt original. De cada indicador que avalúen anoten (en columnes):
  • El dia que es va ensenyar o fer el modelatge
  • El dia que l´alumne ho va practicar amb ajuda
  • El dia que l´alumne ho va saber fer tot sol
  • El dia que es va avaluar
  • El dia que es va tornar a avaluar

Resums mesuals en forma de taules
La línia groga representa la nota final
El meu objectiu en expressió oral és…..
Intentaré aconseguir-lo durant aquest mes a través de…… (els meus deures)
El meu progrés…..

Resums trimestrals
Exemple del Portfoli Europeu de les Llengües.
Model de primària (Irlanda):

 

CAT (Categories)

  • CAT 1. Elaborades a partir dels criteris d´avaluació i les dimensions
  • CAT 2. Elaborades a partir de la CAT1
  • CAT 3. Sense tenir en compte ni els CA ni les dim de les CB.