A les pàgines següents hi trobareu editors de còmics molt fàcils d´emprar. L´alumne ha de seleccionar entre una sèrie de dibuixos de personatges -ja fets- i escriure els diàlegs. Útil per l´ensenyament d’idiomes: