Una experiència molt polida de l’escola de Sant Climent (Menorca) per fer estimar la lectura a Educació infantil. Esperança Anglada i Laia Obrador.

Un alumne de l´escola de Sant Climent conta EL PEIX IRISAT

Un alumne de l´escola de Sant Climent conta EL PEIX IRISAT

1) Es conten molts contes

2) El fiet en tria un i l´explica. Abans música especial.

3) Els companys fan preguntes i suggereixen millores: to de veu + fort, mostrar imatges, anar + a poc a poc, gestualitzar…

4) El contador omple una fitxa: foto seva contant el conte+títol+autor+dibuix. A EI 4 i EI 5 fan una sinopsi.

5) Famílies ajuden a preparar. No es pot llegir ni dir de memòria sinó explicar. A vegades, el conte s´explica als fillets d’una altra classe.

Tagged with →