Recopilació de recursos feta pel grup d’investigació DIM dirigit pel professor Pere Marquès del departament de Pedagogia Aplicada de l´UAB.


Curs a distància sobre PDI

(Conselleria Educació Illes Balears)

Curs a distància sobre PDI

(Departament Educació, Catalunya)


Enllaços sobre PDI

(CPR de Graus, Huesca)Activitats per PDI classificades per cursos (INFANTIL/ PRIMÀRIA)

CEIP S´HORT DES FASSERS, EIVISSA.http://www.reporteducacio.cat/tic/?page_id=580

Alexandria. Biblioteca de recursos digitals per l´aula.