Els podcasts són arxius de sò que pots devallar-te d´internet. Es poden emprar de dues formes.

  1. Descarregant postcasts ja fets com els que hi ha penjats a Catalunya ràdio per després escoltar-los -com a deures- tot responent a qüestionaris. http://www.catradio.cat/pcatradio/crHome.jsp
  2. Crent els nostres propis podcasts. Vegeu aquest power point fet per Daniel Primo (Valladolid)

Ús didàctic dels podcasts a classe de llengüa (Lourdes Domènech)

Tagged with →