_45040244_boyshomework226Article (BBC, 22/9/08) on es valoren avantatges i inconvenients dels deures a partir de la notícia de què una escola puntera de Kingston (primària) ha decidit obligar a què no suposin una dedicació superior als 40 minuts diaris a primària.

La Association of Teachers and Lecturers (160.000 mestres de primària) ha fet una crida al govern per demanar que es posin límits a les hores que els alumnes dediquen als deures a primària i s’augmenti el temps que hi dediquen a secundària, perquè diuen que si no estan molt ben programats són activitats repetitives i descontextualitzades que descoratgen l’interés per aprendre.