El pensament creatiu es pot ensenyar, però requereix un clima d´aula favorable (que es fomentin les Captura de pantalla 2013-01-28 a las 16.50.52relacions entre iguals, l´empatia, la seguretat emocional i l´expressió de les pròpies idees).

Les estratègies que permeten als alumnes desplegar un pensament creatiu són:

  1. Conèixer a fons quin és el problema. Causes i conseqüències (Pensament crític previ)
  2. Generar un ventall ampli d´idees (alternatives) per solucionar-lo ABANS d´elegir-ne un.
  3. Comparar i contrastar aquestes alternatives entre sí per esbrinar quines servirien millor.
  4. Destriar entre el tot i les parts (imatge). Quines solucions afecten al tot i quines a les parts?
  5. Què passaria si es fes A? Què passaria si es fes B?
  6. Decidir, elegir una de les alternatives i argumentar per què.

Fitxes per a generar idees quan l´alumne ha de fer una investigació lliure:

Captura de pantalla 2013-01-28 a las 17.04.51

Estratègies de Pensament creatiu segons la Harvard School of Education

Fonamentació teòrica

El model sinèctic (Gordon, 1954) està enfocat en una estratègia, la de generar idees (sinèctica=unir elements heterogenis per crear quelcom nou). Proposa emprar analogies i metàfores per generar idees. Exemples:

  • Analogia directa (què es sembla a tal…?).
  • Analogia personal (com em sentiria si fos un arbre?)
  • Analogia fantàstica (com m´agradaria que fos….?)

Les seqüències didàctiques per a generar idees poden ser de dos tipus. La que serveix per a crear (permet convertir quelcom familiar en nou o estrany). I la que serveix per a aprendre (permet convertir quelcom nou o estrany en familiar).

Captura de pantalla 2013-01-28 a las 16.20.14

Tagged with →