Rutina de pensament del Project Zero (Harvard). Font: CASIE

Rutina de pensament del Project Zero (Harvard). Font: CASIE

Objectiu: Posar en comú diferents visions, perspectives, opinions, relacionades amb un problema o fet.

Procés:

  1. Una vegada tenim definida la pregunta o problema sobre el que hem de debatre, feim una llista de diferents perspectives o solucions. Es pot fer individualment, en petit grup o gran grup. Es posen en comú i les classificam.
  2. Dividim els alumnes en equips. Cada equip haurà de defensar una opinió diferent. Dins cada equip es dedica un temps INDIVIDUAL a pensar. Sobre aquest tema, des del punt de vista de…. PENSO TAL…..
  3. Enriqueixen la seva llista d´arguments amb la lectura compartida de textos o vídeos amb fets i opinions que donen suport a nous arguments.
  4. Escriptura compartida en petit grup del text argumentatiu on exposen el seu punt de vista.
  5. Gran grup. Cada equip exposa el seu punt de vista. Acaben l´exposició amb una pregunta. EM DEMANO…..
  6. Es fa un debat amb els arguments i preguntes de cada equip i s´anoten les idees principals.
  7. CONCLUSIÓ. Quines noves idees tenim que no teníem? Quines noves preguntes?.

Font: R. Ritchhart, Church, M., & Morrison, K. (2011). Making Thinking Visible : How to Promote Engagement, Understanding, and Independence for All Learners (pp. 171-177). San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Situacions d´aula a les que es pot aplicar:

  • Projectes de Treball. Quan la pregunta requereix trobar solucions diverses o si requereix argumentar.
  • Treball amb textos. Comentar els punts de vista dels personatges d´un relat o d´un text argumentatiu.