Entrada actualitzada el juny/2018

Creada Juny/2016

Projectes científics

CESIRE CDEC- ARC (ICE+UAB)

CIÈNCIES EN CONTEXT 

Web del LIEC. Aprendre ciències modelitzant el context.

RECERCA EN ACCIÓ

AWESOME SCIENCE TEACHER RESSOURCES

Recursos XTEC

Homeschool Den

ENGAGE (STEM)

Josefina Verd. Ciències ESO i Batx.

Eureka. ESO i Batx Ciències

Projectes Congrés Ciències

Primària. Projectes+ recursos classificats per blocs de continguts

Lectura Com seleccionar els textos- (1)

Projectes lingüístics. Propostes d’aula de CESIRE-CIREL

Portfolio lector. Portfolio para el desarrollo de la comprensión lectora a través de la literatura.

Autors: Sílvia González Goñi i Pep Hernández.

Projectes lingüístics seleccionats d´un grup de professors i formadors

Els 10 millors blocs de professors de català i castellà de secundària

Projectes de lectura organitzats per cursos (Common Core EUA)

 
 
Lectura Com seleccionar els textos- (2)
 

A twitter  #sschat per a compartir recursos i idees sobre l´ensenyament de les ciències socials

Pinterest Primària

Pinterest Secundària

Pinterest Prehistòria

 
Lectura Com seleccionar els textos- (3)