Per motivar és imprescindible tenir un ham (=ganxo), que serveixi d´introducció a l’UD . Hi ha tres tipus d´hams:

A) Les preguntes dels alumnes (els més potents),
B) Les peticions del context (tal associació ens ha sol·licitat, els alumnes de tal curs volen saber…. ens arriba una carta que diu….) i
C) Les activitats que preparen els metres. Són activitats com les següents.
 • La notícia d´un diari
 • L´avaluació inicial, si s´aprofita bé pot vertebrar tot el procés d´aprenentatge.
 • Vídeos breus (que els alumnes recopilen en un wallwisher o pinterest)
 • Una història breu amb una bona pregunta o bé amb una analogia o metàfora.
 • Un enigma, un misteri, una endevinalla.
 • Una imatge, una peça musical o un vídeo breu
 • Una representació. Per exemple, entra a l´aula una altra mestra i crea una situació que obliga els alumnes a reaccionar.
 • Una dinàmica d´avaluació inicial (a través d´un joc de moviment si són petits, d´un concurs, d´un mapa conceptual….)
 • Una fitxa per detectar coneixements previs serveix per motivar si es relaciona amb la vida de l´alumne.
 • Multimedia Scrapbook
 • Subject Sampler

No és imprescindible tenir un ham a cada sessió, però sí al principi de l´UD.

(Font: Doug, L, (2010): Teach like a champion, Jossey-Bass)

La motivació durant la lectura

SD feta amb Jigsaw 2012 FASE 1 DEFINIR TASCA Banc de recursos (2)

 

Les activitats de motivació dins un projecte sobre Obama i Luther King

 

Plantejar preguntes relacionades amb la vida quotidiana

(Què té que veure aquest tema amb la meva vida). Exemples (Font, Javier Bahón, febrer 2011):

 

 

 • Sistema digestiu: T´han operat mai?
 • Piràmide d´aliments: Tu creus que menges de tot?
 • UE: Tens passaport?
 • EUA: Alguna vegada has pagat en dòlars?
 • Percentatges: Mai has estalviat per comprar alguna cosa?.
 • Estructura econòmica: com els membres de la teva família han passat d´una classe social a una altra?