Objectiu:
El Brainstorming és una tècnica de pensament creatiu per a generar idees o trobar nous elements per resoldre un problema o situació. Es tracta de pensar en moltes solucions possibles i poder triar les més adequades.

Hi ha moltes tècniques per fer brainstorming. Font: Alfredo Vela


La tècnica clàssica de Brainstorming. Procediment

Crear el clima

  • Si alumnes de cursos superiors n´han fet, ho venen a explicar. Si no, la mestra demana que posin exemples de vegades que han trobat bones idees pensant entre tots, per exemple, planificant una excursió. Recordam junts experiències en les quals hagi estat positiu pensar entre tots, així com les condicions…. El Brainstorming funcionarà si…. (les idees no es discuteixen, s´accepten totes, en volem recollir moltes, respectar totes les idees, encadenar idees…).
  • Posar música
  • Plantejar la pregunta. Com més concreta millor.

Dir
Tot s’hi val, s’ha de dir sense pensar tot allò que se’ns acudeixi (paraules, idees, frases…) sense jutjar, no importa si és bonic, lleig, útil, o inútil. No cal que fixem un torn de paraules, es va dient i el secretari ho va apuntant en forma de llista (només les paraules o expressions clau) o en forma de mapa mental. Escriure el més ràpid possible. No passa res si feim faltes, està brut o mal organitzat. Les idees tenen prioritat. Connectar idees. Quan tenim un bon nombre d’idees o bé quan ja no n’apareixen de noves es passa a la següent fase.

Esporgar

En aquest moment es fa una primera tria. Repassem el que hem dit i esborrem tot el que sigui impossible, tot el que sigui lleig, tot el que ofengui o sigui inútil…

Triar

Les idees que triarem finalment han de reunir unes característiques:

– Han de ser realistes i implementables (que es puguin dur fàcilment a la pràctica).

– Han de contribuir a millorar la convivència i el clima de centre.

– Han de ser positives i procurar resoldre la situació a favor de TOTS els implicats.

– Han de deixar la sensació a TOTHOM que s’ha fet una feina ben feta i que amb

l’aplicació d’aquella norma o d’aquella solució tots en sortim guanyant.Fonts emprades:Tagged with →