Situacions d´aula a les que es pot aplicar:
  • Projecte de treball: Motivació.
  • Recerca científica: Motivació.
  • Treball de textos. Lectura. Després de llegir, associar la lectura a una imatge i dir per què elegim aquella i no una altra.
  • Notícies. Per a treballar la comprensió de la notícia, comparar entre vàries imatges quina resumeix millor la idea principal.
Nota: Aquestes activitats no s´inclouen dins el Què sabem perquè es consideren activitats prèvies de motivació. El què sabem s´ha de fer a consciència, com una avaluació inicial.