Ana Basterra. Projecte interdisciplinari: Un viaje de ida y vuelta.

Ana Basterra. Projecte interdisciplinari: Un viaje de ida y vuelta.

Etiquetes per la 2ª columna: 2ª REPÚBLICA ESPAÑOLA/ DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA/ GUERRA CIVIL ESPAÑOLA/ INMIGRANTES AMERICANOS EN ESPAÑA EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

Procediment

En grups base, els alumnes aparellen unes imatges amb les etiquetes on hi ha els conceptes o paraules clau principals del projecte o unitat didàctica. Font: Ana Basterra. Un billete de ida y vuelta

Situacions d´aula a les que es pot aplicar

  • Projecte de treball: Motivació
  • Recerca científica: Motivació
  • Treball de textos. Lectura. Abans de llegir. Durant per a resumir un capítol amb una imatge. Al final.

Variants

  1. Amb un text oral. Es reparteixen unes 25 imatges del tema pertinent. Els alumnes han de cercar la que millor representi el text llegit.
  2. Amb preguntes. Primer individualment escriuen les respostes i llavors cerquen les imatges. En aquest cas no aparellen amb textos donats sinó amb els que ells han escrit. Font: COMPASS, 2005, PÀG 194
  3. Que hi hagi més textos que imatges. Aparellar diversos textos a cada imatge.
  4. Només imatges. Posar-hi un títol i dissenyar un póster. Font: COMPASS, 2005, p. 194
  5. Educació infantil. Aparellar objectes reals amb paraules.