Procediment

La mestra fa preguntes vertaderes i falses. Es pot fer amb una fitxa com aquesta o amb un joc, colocant dos grans cartells a dos extrems de l´aula. Un que diu vertader i un que diu: fals. Els alumnes s´han de desplaçar al costat del cartell corresponent en funció de la seva opinió. També poden ser els alumnes els que plantegin les preguntes.

3._Antropologia_coneixements_previs (1)

Situacions d´aula a les que es pot aplicar:

  • Projectes de treball i recerques: Motivació. Comprensió Oral. Comprensió escrita. Expressió escrita: planificació text argumentatiu. Avaluació final. Concursos.
  • Treball de textos. Lectura. Després de llegir, per opinar sobre la lectura.
  • Conferència. Després de la conferència, per avaluar si el públic ho ha entès.
  • Notícies. Per a planificar una carta d´opinió.