Procediment

 1. Plantegem una pregunta. Per exemple:
  1. Matemàtiques. Quines maneres coneixeu per a sumar fraccions amb un mateix denominador?
  2. Projectes de treball: Què sabem sobre tal projecte? o què volem saber?
  3. Treball amb textos: Quina és l´estructura d´un escrit argumentatiu?
 2. Per parelles. Cadascun primer escriu individualment entre 1 i 3 respostes.
 3. Els membres de la parella posen en comú les seves respostes i trien les millors (un màxim de 3). Les anoten en post-its i es posen en comú en gran grup.

(Font: Common Core Standards for Mathematical Practice, Standard 3 Construct viable arguments and critique the reasoning of others.)

Font: Midland. Independent School District.

Font: Midland. Independent School District.

Situacions d´aula a les que es pot aplicar

 • Projecte de treball: què sabem? què volem saber?

 • Recerca científica: què passarà, quines són les meves hipòtesis?
 • Treball de textos. Lectura. Per pràcticar les estratègies de metacognició, connectar amb coneixements previs, o la de qüestionar. Es pot fer abans, durant o després de la lectura.
 • Conferència. Per a planificar-la o per a fer una exposició oral original combinant el text oral amb el propi pensament.

Exemple. Comprensió lectora

Separam els pot-its en tres colors:

 1. Abans de la lectura. Allò que ja sabem
 2. Abans de la lectura. Allò que no tenim clar i volem saber. Què hi cercam al text?. Es pot modificar després de la lectura, perquè sempre hi quedaran noves preguntes.
 3. Allò nou que hem après.

CCLAV LECTURA LLEGIR Abans Durant Després NOU AMB RÚBRICA (1)

Font imatge: http://swimmingintosecond.blogspot.com/

Exemple. Projecte de Treball. Escola Lledoner. Granollers

Avaluació inicial formativa formadora (1)

Avaluació inicial formativa formadora

Al CEIP Bartolomé Cossío, de Madrid, en el projecte QUIN BARRI VOLEM?, els alumnes han confeccionat un mur de propostes (El mur dels desitjos) a partir dels seus post-its.

CEIP BARTOLOMÉ COSSÍO. Quin barri volem. El mur dels desitjos.